Văn Hoá

Read Article
Văn Hoá
Văn Hoá

Văn hoá ăn kì lạ ở Mỹ. (Bật cc) Những điều người Việt cần biết khi đi ăn với người Mỹ.


Chào bạn, Ăn uống ở Mỹ khác ở Việt Nam như thế nào? Đây là video về văn hoá ăn uống của người Mỹ. Người Việt mình có phép lịch sự phải mời khi bắt đầu bữa ăn thì người Mỹ lại có những nguyên tắc khác. Ngân chỉ nói về những điều...