Văn Hoá

Văn hoá giao tiếp: Bài 3 – Văn hóa chào hỏi
Ông cha ta có câu: “TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN”. Thật vậy, lễ nghĩa là những phép tắc trong gia đình và những nghi lễ ngoài xã hội, đó là nét đẹp…

Nguồn: https://quanchayngon.com

Xem thêm bài viết khác: https://quanchayngon.com/van-hoa/

Văn Hoá
Thân Thương Tết Quê Người Miền Tây – Văn Hóa Nam Bộ
Văn Hoá
Tìm hiểu về văn hóa New Zealand
Văn Hoá
Nguy cơ mai một văn hóa gia đình