Văn Hoá

Văn hóa giao thông trong môi trường học đường – Chương 1-1
569. Văn hóa giao thông trong môi trường học đường
Tác giả: TS. HUỲNH VĂN SƠN (Chủ biên)
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – 2012
Người đọc: Mỹ Duyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VĂN HOÁ GIAO THÔNG
I. Khái niệm văn hoá và văn hoá giao thông
II. Mối quan hệ giữa văn hoá và hành vi tham gia giao thông
III. Tiêu chí cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến văn hoá giao thông
IV. Biểu hiện của hành vi văn hoá giao thông
V. Một số văn bản liên quan đến thực hiện văn hoá giao thông
Chương 2. THỰC TRẠNG VĂN HOÁ GIAO THÔNG CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN HIỆN NAY
I. Nhận thức của học sinh về văn hoá giao thông
II. Thái độ của học sinh khi tham gia giao thông
III. Hành vi của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông
IV. Một số biểu hiện tâm lí của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông hiện nay
Chương 3. GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HOÁ GIAO THÔNG
I. Các khái niệm cơ bản về giáo dục, giáo dục hành vi văn hoá giao thông
II. Ý nghĩa của giáo dục hành vi văn hoá giao thông
III. Thực trạng giáo dục hành vi văn hoá giao thông trong nhà trường hiện nay
IV. Nội dung giáo dục hành vi văn hoá giao thông
V. Những nguyên tắc trong giáo dục hành vi văn hoá giao thông
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC VĂN HOÁ GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG
I. Tổ chức dạy học các kiến thức về giao thông tích hợp
II. Tổ chức hoạt động giáo dục văn hoá giao thông thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp
III. Các định hướng khác trong việc giáo dục văn hoá giao thông cho học sinh, sinh viên
IV. Một số dữ liệu cho công tác xây dựng văn hoá giao thông trong trường học.
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://quanchayngon.com

Xem thêm bài viết khác: https://quanchayngon.com/van-hoa/

Văn Hoá
(VTC14)_Hầu đồng là gì mà được UNESCO vinh danh?
Văn Hoá
Kaizen Văn hóa doanh nghiệp
Văn Hoá
Xây dựng văn hóa giao thông từ điều nhỏ nhất | VTC1
There are currently no comments.