Tổng Hợp

Piano Tiles 2 Robot | Beginner 21.079 Record
Robot breaks the record for Piano Tiles on the iPad.

Technical details:

Overhead iPhone 6+ processes video of the iPad screen at 120 fps.
iPhone tracks tile speed and sends timing info via MIDI over USB through the camera connection kit.
Teensy 3.2 receives tile data and sends step/direction to stepper drivers, which smash the tiles via conductive foam on brass bars.

Nguồn: https://quanchayngon.com

Xem thêm bài viết khác: https://quanchayngon.com/tong-hop/

Tổng Hợp
The Download – November 2018
Tổng Hợp
Hướng dẫn cài đặt Zalo trên máy tính 2016 cực kỳ dễ không cần phần mềm giả lập
Tổng Hợp
Plants vs Zombies 3 – CÁCH TẢI Cực Chi Tiết Siêu Phẩm HOA QUẢ NỔI GIẬN 3 Của EA Mới Ra Mắt
There are currently no comments.