Văn Hoá

Giao tiếp là gì? Văn hóa giao tiếp và các hình thức giao tiếp cơ bản.
Clip hỗ trợ học online học phần KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN
Nội dung: Giao tiep – Van hoa giao tiep – Phân loại các hình thức giao tiếp
Đối tượng: Sinh viên BVU

Tương tác: Team 365
zalo: 0918311909
GV: NCS.ThS Lê Thị Hiếu Thảo
Email: thaolth@gmail.com

Nguồn: https://quanchayngon.com

Xem thêm bài viết khác: https://quanchayngon.com/van-hoa/

Văn Hoá
Văn hóa giao thông bắt nguồn từ ý thức | QTV
Văn Hoá
Rung chuông vàng an toàn giao thông || Đề thi Thi tìm hiểu ATGT cấp tiểu học- Đề số 6
Văn Hoá
GERMANESE | DU HỌC ĐỨC | SỐC VĂN HÓA KHI ĐẶT CHÂN ĐẾN ĐỨC | 5 culture shocks in Germany
There are currently no comments.