Giải Trí

Read Article
Giải Trí
Giải Trí

[MỚI] Tiệm Đồ Cổ Ma Quái – Truyện Ma Mới Có Thật MC Đình Soạn Kể Đến Sợ


Ở một tiệm đồ cổ thì có gì mà phải sợ, không bạn đã lầm, thường ở những món đồ đó là của người đã mất nó gắn bó với họ, có thể bị yểm. Và một ngày bạn sở hữu nó rất có thể bạn phải trả có giá khá đắt khi đụng chạm, để hiểu rõ hơn...