Read Article
Văn Hoá
Văn Hoá

15/5: tìm ra Nguyễn Văn Nghị? sáng tỏ màn sương bí ẩn xung quanh Trương Mỹ Hoa. Ma trận của BCA


Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã gọi điện cho người có tên Nghị. Và đây là kết quả bất ngờ mà #Votetv xin gửi tới Một lớp bụi bí ẩn liên tục được phủ lên nhân vật Nguyễn Văn Nghị, càng lúc càng dày. Bài báo tương đối đầy đủ về...